Головна

Збірник включений до науковометричних баз.

Scholar_logo

Соціально-трудові відносини — це комплекс взаємовідносин між найманими працівниками і роботодавцями (суб’єктами і органа­ми, що їх представляють) за участі держави (органів законодав­чої і виконавчої влади), які пов’язані з наймом працівників, викорис­танням та оплатою їхньої праці, відтворенням робочої сили і спря­мовані на забезпечення соціальної злагоди, високого рівня та якості життя працівників, високої ефективності роботи підприємств.

Останні випуски

Cоціально-трудові відносини №1 (2017)
3.5 MiB
1337 Downloads
Детали
Cоціально-трудові відносини №2 (2017)
7.0 MiB
861 Downloads
Детали
Соціально-трудові відносини №1 (2016)
7.5 MiB
2850 Downloads
Детали
Соціально-трудові відносини №2 (2016)
4.4 MiB
2902 Downloads
Детали
Соціально-трудові відносини №1 (2015)
6.9 MiB
4246 Downloads
Детали
 Соціально-трудові відносини №2 (2015)
3.3 MiB
3573 Downloads
Детали
Соціально-трудові відносини №1 (2014)
5.8 MiB
4109 Downloads
Детали
 Соціально-трудові відносини №2 (2014)
6.8 MiB
5641 Downloads
Детали