Головна

Збірник включений до науковометричних баз.

Scholar_logo

Соціально-трудові відносини — це комплекс взаємовідносин між найманими працівниками і роботодавцями (суб’єктами і органа­ми, що їх представляють) за участі держави (органів законодав­чої і виконавчої влади), які пов’язані з наймом працівників, викорис­танням та оплатою їхньої праці, відтворенням робочої сили і спря­мовані на забезпечення соціальної злагоди, високого рівня та якості життя працівників, високої ефективності роботи підприємств.

Останні випуски

Cоціально-трудові відносини №1 (2017)
3.5 MiB
1704 Downloads
Детали
Cоціально-трудові відносини №2 (2017)
7.0 MiB
1153 Downloads
Детали
Соціально-трудові відносини №1 (2016)
7.5 MiB
3165 Downloads
Детали
Соціально-трудові відносини №2 (2016)
4.4 MiB
3183 Downloads
Детали
Соціально-трудові відносини №1 (2015)
6.9 MiB
4504 Downloads
Детали
 Соціально-трудові відносини №2 (2015)
3.3 MiB
3849 Downloads
Детали
Соціально-трудові відносини №1 (2014)
5.8 MiB
4235 Downloads
Детали
 Соціально-трудові відносини №2 (2014)
6.8 MiB
5766 Downloads
Детали