ПРІОРИТЕТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ГІДНОЇ ПРАЦІ
В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Герасименко О. О.
канд. екон. наук, доцент
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ІНТЕРНАЛІЗАЦІЇ ЦІННОСТЕЙ ЯК КЛЮЧОВОГО ПОКАЗНИКА ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ І. О. Рябоконьасистент кафедри управління персоналом та економіки праці,

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Навигация по записям