СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПОЛЬШЕ Т. Шкода,
кандидат экономических наук, доцент кафедры
управления персоналом и экономики труда,
ГВУЗ «Киевский национальный экономический
университет имени Вадима Гетьмана»

А. Иванова,
магистр, докторант PhD программы
кафедра развития человеческого капитала,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА
КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ
Кицак Т.Г.,
канд. екон. наук, доцент,
Коваленко І.Ф.,
канд. екон. наук, доцент,
кафедра управління персоналом та економіки праці,
ДВНЗ  «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
ПЛИННІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Вонберг Т.В.,канд.екон.наук,доцент кафедри управління

персоналом  та економіки праці

ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

CОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУТНІСТЬ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ З ДОТИЧНИМИ ПОНЯТТЯМИ Юрчик Г.М.,к.е.н., доцент,  Національний  університетводного господарства та природокористування
УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Плотницька С.І.,канд. екон. наук, доцентХНУМГ імені О.М. Бекетова

Абрамова М. , магістр

ХНУМГ імені О.М. Бекетова

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС ЯК ФАКТОР СТІЙКОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Б. В. Ільченко – старший викладач  кафедриполітології та соціології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ Рудич Л.В.асистент кафедри управління персоналом та економіки праціПолтавського університету економіки і торгівлі

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Навигация по записям