ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ Гернего Ю. О.

к. е. н., доцент кафедри банківських інвестицій

ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ Диба О. М.

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківських інвестицій

ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

УПРАВЛІННЯ ІДЕЯМИ В КОМПАНІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ Красномовець В.А.,

канд.екон.наук, доцент кафедри економіки та управління

Черкаський навчально-науковий інститут банківської справи

ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаси, Україна

НАВЧАННЯ – ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Вакуленко Т.В.,

асистент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

Полтавський університет економіки і торгівлі

ВИЗНАЧЕННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ Волобоєва І.О.

асистент кафедри управління персоналом та економіки

праці КНЕУ імені Вадима Гетьмана

НОВАЯ МОТИВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА Зимкина В.Е.,

ассистент кафедры политической экономии  учетно-кономических факультетов ГВУЗ «Киевский национальный экономический

университет имени Вадима Гетьмана»

ОСОБИСТІСНА СКЛАДОВА КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ Кир’янова О.В.

канд.екон.наук, доцент,

кафедра управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Навигация по записям