ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА Герасименко Г. В., аспірант
кафедра управління персоналом та економіки праці
ДВНЗ «Київський національний економічний універститет імені Вадима Гетьмана»
ТРАНСЦЕНДЕНТНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ В УКРАЇНІ Фіненко О.Ю. асистенткафедри управління персоналомта економіки праці
БІЗНЕС-ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНОЇ СЛУЖБИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Тужилкіна О. В.,канд. екон. наук, доцент кафедриуправління персоналом і економікипраці ВНЗ Укоопспілки Полтавськийуніверситет економіки і торгівлі»
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ РОЛЬОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МЕНЕДЖЕРА З ПЕРСОНАЛУ Кожан Т.О.,канд. екон. наук, доц., кафедра управління персоналом та кономіки праці, ДВНЗ «Київський націона-льний економічний університет   імені Вадима Гетьмана»
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ І ЗАГАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ Дрогомирецька М.І.,канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту і логістики,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Навигация по записям