Про видання

Видання індексується Google Scholar

Scholar_logo

ISSN 2410-4752 (для друку)

ISSN 2415-3389 (для онлайн версії)

Видання присвячується теоретико-методологічннм та прикладним аспектам дослідження соціально-трудових відносин. Широко висвітлюються проблеми та перспективи розвитку соціально-трудових відносин; основні питання, нові виклики і тенденції розвитку соціальної політики України; компенсаційна політика в системі соціально-трудових відносин на макрорівні; проблеми, індикатори та механізм регулювання процесів соціалізації ринку праці в Україні; діалектика розвитку гнучких форм зайнятості; дослідження стану і визначення напрямів забезпечення процесів інтелектуалізації трудового потенціачу. Розвиваються сучасні підходи до управління персоналом, управління знаннями на макро- та макрорівнях, напрями трансформації функцій служби персоналу та ін.
Дане видання є некомерційним і призначене для широкого кола фахівців.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 № 893
збірник включено до Переліку наукових фахових видань України

Засновник ma видавець
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Свідоцтво про peєсmpaцію KB № 17714-6564Рвід 07.04.2011 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
© Інститут соціально-трудових відносин КНЕУ