Редакційна колегія

Голова редакційної колегіїЮ. М. Маршавін д-р екон. наук, професор кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Заступник голови редакційної колегії В. М. Петюхзаступник завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», канд. екон. наук, проф.

Відповідальні редактори  Т. Г. Кицак — доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», канд. екон. наук; А. В. Василик — доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», канд. екон. наук.

Редактор І. Савлук
Художник обкладинки Т. Зябліцева
Коректор М. Мизгаєва
Верстка А. Сінчук

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 

А. В. Василик

канд. екон. наук, доц., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,
О. О. Герасименко канд. екон. наук, доц., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
О. А. Грішнова д-р екон. наук, проф., КНУ імені Тараса Шевченка
А. М.Колот д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, проректор з науково-педагогічної роботи, директор Інституту соціально-трудових відносин ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Т. А. Костишина д-р екон. наук, проф., завідувачка кафедри управління персоналом та економіки праці Полтавського університету економіки та торгівлі

Т. Г. Кицак

канд. екон. наук, доц., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,
Е. М. Лібанова д-р екон. наук., проф., акад. НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи
Л. С. Лісогор д-р екон. наук, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України
Г.С. Лопушняк д-р екон. наук, проф., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Ю.М. Маршавін д-р екон. наук, проф., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Г. В. Назарова д-р екон. наук, проф., Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця
О. Ф. Новікова д-р екон. наук., проф., Інститут економіки промисловості
І. Л. Петрова д-р екон. наук, проф., Університет економіки і права «КРОК»
В. М. Петюх канд. екон. наук, проф., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
М. Д. Романюк

 

Р. Фортмюллер

д-р екон. наук, проф., Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника

проф., Віденський університет економіки і бізнесу (Австрія)

В. А. Савченко д-р екон. наук, проф., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
С. О.Цимбалюк д-р екон. наук, проф., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Л. П. Червінська д-р екон. наук, проф., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Л. М. Черенько канд. екон. наук, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України
Л. В. Шаульська д-р екон. наук, проф., Донецький національний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *